"Şiddet şiddeti doğurur" sözünü ne güzel anlatmışsınız. Benzer yollardan geçtik hepimiz, içimde bir yerlere dokundu yazdıklarınız ve evet hepimiz şiddetle büyüdük, tek doğru bu gösterildi, ailelerimiz de "Eti senin kemiği benim" diyordu öğretmenlerimize. Dayak tek çözümdü sanki. Suçsuz yere çok dövüldük. Halbuki attaerkil yapıdaki o yanlışları bu öğretmenler aldıkları pedagojik eğitimle düzeltmelilerdi ama onlar kolayı seçti ve paramparça bir toplum yetiştirdiler. Artık lütfen son verilsin bu şiddete daha fazla anne ölmeden, çocuklar öksüz kalmadan hatta öğretmenlerle birlikte en çok da anneler yetiştirebilsin çocuklarını, şiddetle değil şevkatle öğretsin...

--

--

Felsefe, psikoloji, uzay ve teknoloji alanlarındaki bilgi birikimimi arttırmak, arşivlemek ve fayda sağlamak amacıyla açılmış bir blog… twitter:ysmnckm

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Successmonster

Felsefe, psikoloji, uzay ve teknoloji alanlarındaki bilgi birikimimi arttırmak, arşivlemek ve fayda sağlamak amacıyla açılmış bir blog… twitter:ysmnckm